Информация за инвеститори

УСТАВ на ЦКБ Риъл Истейт Фонд – АДСИЦ

Правила за управление на рисковете на ЦКБ Риъл Истейт Фонд – АДСИЦ  при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд – АДСИЦ

Доклад  за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЦКБ Риъл Истейт Фонд – АДСИЦ за 2022 г.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

 

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за  второ тримесечие на 2023 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за  първо тримесечие на 2023 г.

Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2022  г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2022 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за  трето тримесечие на 2022 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за  второ тримесечие на 2022 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за  първо тримесечие на 2022 г.

Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2021  г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2021 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2021 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2021 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2021 г.

Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2020 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2020 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2020 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2020 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2020 г.

Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2019г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2019 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2019 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2019 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2019 г.

Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2018г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2018 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2018 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2018 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2018 г.

Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2017г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за четвърто  тримесечие на 2017 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за трето тримесечие на 2017 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за второ тримесечие на 2017 г.

Междинни финансови отчети и доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 г.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 19.09.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 24.07.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 24.07.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 10.04.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 10.04.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 23.03.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 23.03.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 15.12.2022г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 15.12.2022г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 04.10.2022г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 04.10.2022г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 26.09.2022г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 26.09.2022г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 08.06.2022г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 08.06.2022г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 12.04.2022г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 12.04.2022г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 18.02.2022г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 05.11.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 05.11.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 14.10.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 28.07.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 19.04.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 19.04.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 31.03.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 31.03.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 30.03.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 30.03.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 15.03.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 21.10.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 25.08.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 24.07.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 23.07.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 07.07.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 07.07.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 24.04.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 02.04.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 01.11.2019г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 27.03.2019г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 27.03.2019г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 21.03.2019г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 20.03.2019г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 14.03.2019г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 19.12.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 13.09.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 11.09.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 21.08.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 10.07.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 07.06.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 29.03.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 15.03.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 07.03.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 13.02.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 06.02.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 03.01.2018г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 29.12.2017г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 20.12.2017г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 25.10.2017г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г. – 04.05.2017г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

 

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 27.06.2023г.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 12.06.2023г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите – 31.05.2023г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите – 16.05.2023г.

Редовно общо събрание на акционерите за 2022 г. – 12.06.2023 г. от  10:30 ч.

Извънредно общо събрание на акционерите – 16.05.2023 г. от 14:00 ч.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 28.06.2022 г.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 13.06.2022 г.

Редовно общо събрание на акционерите за 2021 г. – 13.06.2022 г. от  14:00ч.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите – 28.09.2021г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите – 13.09.2021г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 13.09.2021 г.  от 14:00 ч.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 12.07.2021г.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 25.06.2021г.

Редовно общо събрание на акционерите за 2020 г. – 25.06.2021 г. от 14:00ч.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 12.10.2020г.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 25.09.2020г.

Редовно общо събрание на акционерите за 2019 г. – 25.09.2020 г. от 14:00ч.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите – 27.09.2019г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите – 12.09.2019г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 12.09.2019г. от 13:30 ч.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 22.07.2019г.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 05.07.2019г.

Редовно общо събрание на акционерите за 2018г. – 05.07.2019г. от 15:00ч.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 29.06.2018г.

Редовно общо събрание на акционерите за 2017г. – 29.06.2018г. от 10:00ч.

Извънредно общо събрание на акционерите – 07.12.2017г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите  -07.12.2017г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите  -22.12.2017г.

Редовно общо събрание на акционерите за 2016г. на 29.05.2017г. от 17:00 ч.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 29.05.2017г.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите – 13.06.2017г.